Historie

  • Léta 1873 – 1907 aneb jaké události vedly k založení Sboru dobrovolných hasičů v Kostelci

V roce 1873 vznikl oheň ve stodole p. Jana Kaválka, majitele usedlosti č.p. 55 a zachvátil i hospodářská stavení souseda p. Jakuba Sedláka, majitele usedlosti č.p. 33. Hned při požáru bylo zřejmo, že se mohl živel lokalizovati na první objekt, kdyby byla po ruce vhodná stříkačka. Aby se v budoucnosti předešlo podobné katastrofě, opatřilo tehdejší obecní zastupitelstvo bez průtahu nový stroj od proslulé české firmy „Bratři A.F.Smejkal v Čechách u Olomouce“ se třemi díly hadic za sedm set zlatých r.č. Pan Vilímek ze Seče seznámil pak několik občanů se zařízením a obsluhou stříkačky, která potom svěřena byla v opatrování p.Františku Hubáčkovi, majiteli usedlosti č.p. 14. Tento zastával onu funkci ku spokojenosti až do ustavení se sboru hasičského – což trvalo 33 roky. Po několikerém úředním vzbídnutí usneslo se konečně obecní zastupitelstvo v sezení dne 15.června 1906 zříditi hasičský sbor, kterému obec opatří výzbroj, plátěný oblek a zapraví výlohy za vycvičení. Na základě usnesení toho požádán byl p. František Stejskal, majitel usedlosti v Rozhovicích a náměstek velitelův tamějšího sboru, aby příležitostně v naší obci o důležitosti hasičského sboru promluvil. Dne 16.září přišl pan Stejskal a věcným svým výkladem rázem přízeň pro novou tu instituci zjednal. Po ukončení působivé a přesvědčivé řeči p. Stejskala přihlásili se hned následující pánové ke sboru, Josef Bukač, František Černý, Václav Hlína, František Kubelka, Rudolf Luňáček, Theodor Minařík, Josef Motyčka, Josef Paulus, Josef Pavlas, František Roztočil, Josef Starý, Josef Suchánek, Josef Šťovíček, Josef Tatíček, Jan Urválek a Bedřich Valenta.

………

Konečně požádal zdejší obecní výbor pana Františka Stejskala, náměstka velitele sboru rozhovického, aby místní sbor vycvičil. Přání tomu pan náměstek velitele ochotně vyhověl. První cvičení konalo se dne 9.června a poslední – jedenácté – dne 20.července. Probrána byla cvičení jednotlivců, dvojic, řadu, čety, cvičení se stříkačkou vozovou, s hadicemi a se žebříky hákovými. Veřejné cvičení pořádáno bylo v neděli dne 21.července 1907 a proveden byl při něm útok na školní budovu.

Napsat komentář